צור קשר 0722-555-722 call

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', ה-12 במאי, 2022, בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב ישראל בק 7, תל אביב ("האסיפה").